Dodanie do výkonu trestu FARKAŠ Eugen #Rimavská Sobota #hľadaný #pátranie

Priezvisko:   FARKAŠ Meno: Eugen Dátum narodenia: 1980-12-21 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:   Rimavská Sobota Dátum vyhlásenia: 2016-02-20 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote