Dodanie do výkonu trestu » DVORŠŤÁK Peter #Námestovo #pátranie #hľadaný

Priezvisko: DVORŠŤÁK
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1976-07-21
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Námestovo
Dátum vyhlásenia: 2018-06-01
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dolnom Kubíne