Dodanie do výkonu trestu | DUŽDA René #Sabinov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: DUŽDA Meno: René Dátum narodenia: 1993-04-22 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Sabinov Dátum vyhlásenia: 2018-07-19 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove