Dodanie do výkonu trestu | ĎURČO Ľuboš #Revúca #hľadaný #pátranie

Priezvisko:   ĎURČO Meno: Ľuboš Dátum narodenia: 1990-01-20 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:   Revúca Dátum vyhlásenia: 2018-12-10 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Revúcej