Dodanie do výkonu trestu » DUNKOVÁ Klaudia #Rimavská Sobota #pátranie #hľadaná

Priezvisko: DUNKOVÁ
Meno: Klaudia
Dátum narodenia: 1988-07-29
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia: 2017-12-07
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote