Dodanie do výkonu trestu » DUNAJSKÝ Marcel #Poprad #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: DUNAJSKÝ
Meno: Marcel
Dátum narodenia: 1987-04-25
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Poprad
Dátum vyhlásenia: 2018-02-16
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Poprade

 

Zdieľaj pátranie