DUCHO Milan #Bratislava

Priezvisko: DUCHO Meno: Milan Dátum narodenia: 1972-05-29 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Bratislava I Dátum vyhlásenia: 2018-09-06 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave I