Dodanie do výkonu trestu » DUBEŇ Martin #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: DUBEŇ
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1976-02-23
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava IV
Dátum vyhlásenia: 2018-06-10
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave IV