Dodanie do výkonu trestu DROJÁK Ján #Považská Bystrica #hľadaný #pátranie

Priezvisko: DROJÁK Meno: Ján Dátum narodenia: 1975-06-17 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Považská Bystrica Dátum vyhlásenia: 2019-06-18 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Považskej Bystrici