Dodanie do výkonu trestu | DRIETOMSKÝ Juraj #Trenčín #pátranie #hľadaný

Priezvisko: DRIETOMSKÝ
Meno: Juraj
Dátum narodenia: 1997-02-27
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trenčín
Dátum vyhlásenia: 2018-11-22
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trenčíne