Dodanie do výkonu trestu | DODEK Jozef #Bytča #pátranie #hľadaný

Priezvisko: DODEK
Meno: Jozef
Dátum narodenia: 1992-08-20
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bytča
Dátum vyhlásenia: 2018-12-14
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline