Dodanie do výkonu trestu DIMUN Ladislav #Snina

Priezvisko:
DIMUN
Meno:
Ladislav
Dátum narodenia:
1963-08-20
Štátna príslušnosť:
SLOVENSKO
Bydlisko:
Snina
Dátum vyhlásenia:
2010-11-23
Dôvod pátrania:
Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar:
OR PZ v Humennom
Popis osoby:
Popis oblečenia:
Mimoriadne pátranie:
NIE


Dodanie do výkonu trestu DIMUN Ladislav #Snina