Dodanie do výkonu trestu » DEME Miroslav #Lučenec #pátranie #hľadaný

Priezvisko: DEME
Meno: Miroslav
Dátum narodenia: 1975-10-27
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2017-11-10
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci