Dodanie do výkonu trestu DAŇO Jozef #Prešov #hľadaný #pátranie

Priezvisko:  DAŇO Meno: Jozef Dátum narodenia: 1961-11-22 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:  Prešov Dátum vyhlásenia: 2019-12-04 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove