Dodanie do výkonu trestu | DANISOVÁ Anikó #Dunajská Streda #pátranie #hľadaná

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: DANISOVÁ Meno: Anikó Dátum narodenia: 1990-04-02 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Dunajská Streda Dátum vyhlásenia: 2018-10-17 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede.

Zdieľaj pátranie