Dodanie do výkonu trestu » DANIŠ Tibor #Dunajská Streda #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: DANIŠ
Meno: Tibor
Dátum narodenia: 1982-10-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda
Dátum vyhlásenia: 2018-07-09
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede

Zdieľaj pátranie