Dodanie do výkonu trestu | DANIEL Július #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: DANIEL
Meno: Július
Dátum narodenia: 1978-07-08
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava IV
Dátum vyhlásenia: 2018-12-03
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave IV