Dodanie do výkonu trestu » DANI Peter #Rimavská Sobota #pátranie #hľadaný

Priezvisko: DANI
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1975-06-30
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia: 2017-11-15
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote