Dodanie do výkonu trestu | ĎALÁK Martin #Trnava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ĎALÁK Meno: Martin Dátum narodenia: 1977-01-11 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Trnava Dátum vyhlásenia: 2018-10-10 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave

Zdieľaj