Dodanie do výkonu trestu » ČUPERKA Martin #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ČUPERKA
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1987-03-26
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava II
Dátum vyhlásenia: 2018-06-12
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II

Nové pátranie podľa
Daj nám like