Dodanie do výkonu trestu CSALA Andrej

Priezvisko: CSALA Meno: Andrej Dátum narodenia: 1998-01-03 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Bratislava III Dátum vyhlásenia: 2020-01-09 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave III