Dodanie do výkonu trestu | ČONKOVÁ Ivana #Bratislava #pátranie #hľadaná

Priezvisko: ČONKOVÁ
Meno: Ivana
Dátum narodenia: 1991-06-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava IV
Dátum vyhlásenia: 2018-08-07
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave IV