Dodanie do výkonu trestu » ČOMA Dávid #Trebišov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ČOMA
Meno: Dávid
Dátum narodenia: 1996-08-26
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trebišov
Dátum vyhlásenia: 2017-11-24
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove