Dodanie do výkonu trestu » ČIŠKO Marián #Martin #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ČIŠKO
Meno: Marián
Dátum narodenia: 1985-02-16
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Martin
Dátum vyhlásenia: 2017-11-28
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Martine