Dodanie do výkonu trestu | CINOVÁ Jana #Bardejov #pátranie #hľadaná

Priezvisko: CINOVÁ
Rodné priezvisko: SIVÁKOVÁ
Meno: Jana
Dátum narodenia: 1984-07-13
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bardejov
Dátum vyhlásenia: 2018-11-22
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bardejove