Dodanie do výkonu trestu » ČÍKOVÁ Barbora #Lučenec #pátranie #hľadaná

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: ČÍKOVÁ
Meno: Barbora
Dátum narodenia: 1993-07-05
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2018-06-19
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci

Zdieľaj pátranie