Dodanie do výkonu trestu | CICHÝ Ľuboš #Stropkov #hľadaný #pátranie

Priezvisko: CICHÝ
Meno: Ľuboš
Dátum narodenia: 1976-07-28
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Stropkov
Dátum vyhlásenia: 2009-02-25
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Svidníku