Dodanie do výkonu trestu CICÁK Marián #Galanta #hľadaný #pátranie

Priezvisko: CICÁK Meno: Marián Dátum narodenia: 1990-05-17 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Galanta Dátum vyhlásenia: 2019-06-26 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Galante