Dodanie do výkonu trestu | CHLEBAN Viliam #Trenčín #pátranie #hľadaný

Priezvisko: CHLEBAN
Meno: Viliam
Dátum narodenia: 1973-07-23
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trenčín
Dátum vyhlásenia: 2017-08-14
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trenčíne