Dodanie do výkonu trestu | CHICHO Ervín #Rimavská Sobota #pátranie #hľadaný

Priezvisko: CHICHO Meno: Ervín Dátum narodenia: 1970-09-20 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Rimavská Sobota Dátum vyhlásenia: 2018-05-14 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote