Dodanie do výkonu trestu | ČENGEL Patrik #Senec #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ČENGEL Meno: Patrik Dátum narodenia: 1972-11-02 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Senec Dátum vyhlásenia: 2018-07-06 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Senci