Dodanie do výkonu trestu BUŠA Aladár #Rimavská Sobota #hľadaný #pátranie

Priezvisko: BUŠA Meno: Aladár Dátum narodenia: 1976-08-30 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Rimavská Sobota Dátum vyhlásenia: 2019-08-27 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote


PATRANIE✷SK