Dodanie do výkonu trestu | BRANICKÝ Richard #Námestovo #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BRANICKÝ Meno: Richard Dátum narodenia: 1975-09-27 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Námestovo Dátum vyhlásenia: 2015-02-23 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dolnom Kubíne