Dodanie do výkonu trestu | BORKO Andrej #Prievidza #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: BORKO
Meno: Andrej
Dátum narodenia: 1974-01-16
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prievidza
Dátum vyhlásenia: 2018-08-28
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prievidzi

Zdieľaj pátranie