Dodanie do výkonu trestu » BOGUSKÝ Milan #Nitra #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BOGUSKÝ
Meno: Milan
Dátum narodenia: 1994-02-05
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nitra
Dátum vyhlásenia: 2018-03-13
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre