Dodanie do výkonu trestu | BODINGER Peter #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BODINGER
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1992-08-30
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V
Dátum vyhlásenia: 2018-11-30
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V