Dodanie do výkonu trestu BOBÁK Adrián #Rimavská Sobota #hľadaný #pátranie

Priezvisko: BOBÁK Meno: Adrián Dátum narodenia: 1978-07-07 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Rimavská Sobota Dátum vyhlásenia: 2019-01-02 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote