Dodanie do výkonu trestu | BLAŠKOVIČ Peter #Nitra #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BLAŠKOVIČ Meno: Peter Dátum narodenia: 1975-10-29 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Nitra Dátum vyhlásenia: 2018-10-02 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre