Dodanie do výkonu trestu » BÍZIK Branislav #Martin #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: BÍZIK
Meno: Branislav
Dátum narodenia: 1977-11-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Martin
Dátum vyhlásenia: 2018-07-10
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Martine

Zdieľaj pátranie