Dodanie do výkonu trestu | BIBERLE Milan #Ilava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BIBERLE Meno: Milan Dátum narodenia: 1971-12-12 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Ilava Dátum vyhlásenia: 2013-12-30 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trenčíne