Dodanie do výkonu trestu » BERTÓKOVÁ Renáta #Bratislava #pátranie #hľadaná

Priezvisko: BERTÓKOVÁ Rodné priezvisko: HANČÍKOVÁ Meno: Renáta Dátum narodenia: 1971-08-23 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Bratislava I Dátum vyhlásenia: 2017-12-19 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave I