Dodanie do výkonu trestu | BERKY Ľubomír #Lučenec #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BERKY Meno: Ľubomír Dátum narodenia: 1982-07-27 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Lučenec Dátum vyhlásenia: 2018-10-09 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci