Dodanie do výkonu trestu » BENDIK Róbert #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BENDIK
Meno: Róbert
Dátum narodenia: 1975-08-04
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice IV
Dátum vyhlásenia: 2018-03-14
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach