Dodanie do výkonu trestu | BENČÍK Róbert #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BENČÍK
Meno: Róbert
Dátum narodenia: 1976-08-15
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V
Dátum vyhlásenia: 2012-12-14
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V