Dodanie do výkonu trestu | BEŇÁK Ladislav #Rimavská Sobota #hľadaný #pátranie

Priezvisko:   BEŇÁK Meno: Ladislav Dátum narodenia: 1987-01-09 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:   Rimavská Sobota Dátum vyhlásenia: 2018-12-18 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote