Dodanie do výkonu trestu | BELUJSKÝ František #Šaľa #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BELUJSKÝ Meno: František Dátum narodenia: 1993-03-06 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Šaľa Dátum vyhlásenia: 2019-04-10 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Šali