Dodanie do výkonu trestu » BELICA Boris #Bratislava #pátranie #hľadaný


Priezvisko: BELICA
Meno: Boris
Dátum narodenia: 1986-05-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava II
Dátum vyhlásenia: 2018-06-05
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II