Dodanie do výkonu trestu | BELÁS Martin #Bytča #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BELÁS Meno: Martin Dátum narodenia: 1996-10-19 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Bytča Dátum vyhlásenia: 2018-11-05 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline