Dodanie do výkonu trestu | BELANEC Dominik #Zvolen #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BELANEC Meno: Dominik Dátum narodenia: 1997-03-14 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Zvolen Dátum vyhlásenia: 2018-10-26 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Zvolene