Dodanie do výkonu trestu | BATTHYÁNY Lukáš #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BATTHYÁNY Meno: Lukáš Dátum narodenia: 1989-10-13 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Bratislava III Dátum vyhlásenia: 2018-11-08 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave III